عملیات تکمیلی

ساب زنی، سنگ زنی  و پولیش کاری

قطعاتی که از بخش ریخته گری و ماشین کاری خارج می شوند جهت رفع ایراد های سطحی، رسیدن به ابعاد نهایی و صافی سطح مناسب به این بخش ارسال می شوند. 

در فرایندهای بازسازی علاوه بر رفع عیوب سطحی و رسیدن به صافی سطح مناسب، قطعاتی که عملیات جوشکاری و بریز بر روی آن ها انجام می شود ساب زنی و سایز می شوند.

جوشکاری TIG (آرگون)

در فرایندهای ساخت قطعات، در مواردی چون اتصال پره ها به رینگ، اتصال اینزرت، تعمیر عیوب (در صورت مجاز بودن) و ... از جوشکاری TIG استفاده می شود. در شرایطی که جوش قطعه دارای حساسیت بالاتر باشد، جوش در محفظه انجام می شود.

در بازسازی و تعمیر قطعات، جهت حذف عیوب و Build Up از جوشکاری استفاده می شود و قطعات به قسمت ساب زنی و سنگ زنی ارسال می شوند تا به ابعاد و کیفیت سطح مناسب برسند.

سندبلاست

در فرایند تمیزکاری با سندبلاست از اکسید آلومینیوم و شیشه (Glass Bead) استفاده می شود. جهت خروج ماهیچه سرامیکی از قطعه ریختگی، تمیزکاری پیش از آزمایش مواد نافذ، آماده سازی قطعه جهت پوشش و تمیزکاری نهایی از سندبلاست استفاده می شود.