ریشه یابی علل شکست و تخمین عمر قطعات

آنالیز عمر باقیمانده قطعات داغ توربینهاي گازی و ریشه یابی علل شکست (RCFA)

ریشه یابی علت شکست قطعات بخش داغ و سرد توربین گاز به کمک روش های تجربی و حل عددی یکی از راه های موثر جهت کنترل احتمال وقوع شکست و جلوگیری از خرابی در موتورهای توربین گازی است. شرکت مهندسی بدر سیستم با تکیه بر توانمندی نیروی انسانی مجرب و همکاری با دانشگاه های برتر کشور و شرکت های بزرگ جهان در حوزه ی تخمین عمر آماده ی ارائه ی خدمات و راهکارهای بهره برداری در خصوص عمر و آنالیز علت وقوع شکست در قطعات توربین های گازی است.
شرح خدمات قابل ارائه:

  1. تحلیل ریز ساختار
  2. تحلیل عمر خستگی
  3. تحلیل سازه ای
  4. آنالیزهای سیالاتی و حرارتی
  5. شکست نگاری و بررسی سطح شکست
  6. تست های مخرب و غیر مخرب
  7.  انجام تست خستگی کم چرخه بر مبنای کنترل کرنش و کنترل تنش
  8. انجام تست های دینامیکی و استاتیکی رشد ترک و ارائه مدل های رشد ترک به کمک حل عددی