گروه متالورژی

واحد متالورژی بدر سیستم متشکل از کارشناسان و متخصصین در حوزه های  مختلف مانند متالورژی و سرامیک می باشد. فعالیت اصلی این گروه تدوین فرایند تولید ، نظارت بر اجرای فرایند و کنترل کیفیت نهایی است. انواع شبیه سازی های ریخته گری، طراحی سیستم های راهگاهی، نظارت بر فرایند ساخت قالب های سرامیکی، آلیاژ سازی، آزمون های کنترل کیفیت و تحلیل عیوب ازجمله فعالیت های این گروه می باشد. علاوه بر این تدوین دانش فنی تولید ، تحقیق و توسعه ، آموزش و مشاوره نیز از دیگر فعالیتهای گروه متالورژی شرکت مهندسی بدر سیستم می باشد.واحد متالورژی بدر سیستم متشکل از کارشناسان و متخصصین در حوزه های  مختلف مانند متالورژی و سرامیک می باشد. فعالیت اصلی این گروه تدوین فرایند تولید ، نظارت بر اجرای فرایند و کنترل کیفیت نهایی است. انواع شبیه سازی های ریخته گری، طراحی سیستم های راهگاهی، نظارت بر فرایند ساخت قالب های سرامیکی، آلیاژ سازی، آزمون های کنترل کیفیت و تحلیل عیوب ازجمله فعالیت های این گروه می باشد. علاوه بر این تدوین دانش فنی تولید ، تحقیق و توسعه ، آموزش و مشاوره نیز از دیگر فعالیتهای گروه متالورژی شرکت مهندسی بدر سیستم می باشد.

تماس مستقیم با این واحد

02165438327
met.dep@badrsystem.com
linkedin.com/badrsystem