سهیلا درویشی


سمت: رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل