دستگیره سیناد

دیجیتالی سازی غیر مخرب و غیر تماسی سه بعدی (قطعات غیر فلزی):
یک روش پیشگام برای دیجیتالی کردن و مدل سازی سه بعدی قطعات پلاستیکی. در حقیقت این به دلیل تجربه در پردازش تصویر پزشکی امکان پذیر شد.
با استفاده از این تکنیک ، می توان بدون توجه به پیچیدگی های هندسی داخلی و خارجی آن ، هر قسمت پلاستیکی را اسکن کرد و مدل جامد 3Dimentsonal قطعه پلاستیکی را حداقل 6 برابر سریعتر از تکنیک های دیجیتالیزه کردن و مدل سازی عادی تولید کرد.
این تکنیک نه تنها سریع است ، بلکه می تواند جزئیات هندسی قسمت را به دقت ضبط کند. این غیر مخرب و غیر تماسی به دست می آید. از این رو ، مدل اصلی دست نخورده باقی خواهد ماند.